Sunčana vrata dovode pojedinca na put Ljubavi i Mudrosti. Tko u sebi otkrije ta dva
prekrasna bisera može spoznati tajnu cjelokupnog uređenja Svemira,
od najmanjih zakonitosti sve do PraSvjetlosti Vječne
Vatre koja napaja sav Beskraj.

Onosmil Zlatobor

 GOSPODINOVE PROPOVIJEDI
​»OTAC i Njegova Djeca«​ 

 

Ivan (Jovan) 14, 23 ISUS govori: »Ako me tko LJUBI,

držat će MOJU RIJEĆ, i moj će ga OTAC LJUBITI;

k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.«

ISUS: »Samo nekoliko riječi bit će dovoljno za objašnjenje ovog stiha, jer je samo po sebi razumljivo da će čovjek koji je predan nekom na višem položaju i s većom Mudrošću učiniti sve što je moguće da zadobije Poštovanje i Ljubav tog višeg Prijatelja ili Učitelja. Svoju Odanost i Ljubav pokušat će dokazati djelovanjem skladno s uputama i savjetima višeg Prijatelja ili Učitelja. U tom slučaju, odanost prvoga bit će nagrađena Ljubavlju drugoga. To stvara Duhovno razumijevanje, kao što među članovima obitelji koji žive u skladu ili harmoniji.

To je približno značenje ovih riječi koje Sam jednom govorio Svojim učenicima, podsjećajući ih da ostanu na izabranom putu čak i nakon što Ja odem, kada više neće moći vidjeti utjecaj Mojih Riječi i Djela, i da zadrže Moju Riječ te žive prema njoj iz Ljubavi prema Meni. Namjerno Sam to rekao Svojim učenicima već unaprijed, jer Sam znao kakvim će iskušenjima i utjecajima svijeta biti podvrgnuti u izvršavanju svog poslanstva.

Zbog toga Sam i usmjerio njihovu pažnju na jednu točku koju još sada nisu razumjeli, naime da smo Ja i Otac JEDNO te da je onaj koji je vidio Mene vidio i Oca, jer – kao što je već spomenuto u prethodnim tumačenjima tekstova – njihova je razmišljanje još uvijek bilo previše ljudsko. Još uvijek nisu mogli shvatiti pojmove Duhovnog svijeta, Duhovnog utjecaja i višeg Duhovnog bića, što Sam bio Ja u fizičkom tijelu. Ponekad su bili uvjereni da su to shvaćanje razumjeli ispravno, ali to uvjerenje nije dugo potrajalo. Kad je bilo u opasnosti da bude potpuno izgubljeno, morao Sam ga oživjeti i ponovno probuditi u njihovim Srcima, posebno u vrijeme kad su se bližili posljednji trenuci; trenuci koji su za Mene bili najgorči i koji su jako pogodili njih, jer nisu mislili da je to što im se događa pred očima uopće moguće.

Tako Sam im obećao Tješitelja i napravio njihovu misao o gubitku Moje vidljive osobe podnošljivo koliko je bilo moguće.

Ono što Sam tada rekao Svojim učenicima vrijedi i za budućnost svih onih koji poput njih hodaju pravim putem Povjerenja i Ljubavi. Jer svi ljudi koji Me žele istinski Voljeti to zapravo dokazuju Podržavajući i Slijedeći MOJE RIJEĆI.

Slijediti MOJE RIJEĆI i dokazivati to djelovanjem zapravo je Kamen provjere da ljudi imaju ozbiljnu namjeru u želji da Me slijede na putu Poniznosti i Samoodricanja, kojima Sam Ja otvarao put, te ostave za sobom sve udobnosti materijalnog svijeta i okrene svoje oči prema Duhovnom Vječnom Kraljevstvu.

Na svijetu je mnogo ljudi koji ni najmanje ne razumiju značenje riječi ‘VOLJETI ME’ ili su podložni tome da ih tumače onako kako im najviše odgovara; ali Ja nisam kod takvih ljudi. Neću i ne mogu, ni kao SIN ni kao OTAC, boraviti u takvim SRCIMA, jer je u njima najveći prostor zauzet samo svjetovnim brigama. Takvi ljudi imaju na umu Mene i MOJE UČENJE samo kad su crkvenim blagdanom ili gorkim iskustvima podsjećeni da osim materijalnog postoji i Duhovni svijet, te da nad obojicom postoji Vladar, Održavatelj i Vođa koji unatoč njihovom zapostavljanju još uvijek dozvoljava ljudima da Ga pronađu kao OCA KOJI IH VOLI.

Takvim ljudima, koji teško podnose da hodam uz njihove svjetovne stvari, neću ispuniti obećanje da ću napraviti boravište u njihovim srcima, jer Me ne vole onako kako bi trebali. Budući da im želim sve Najbolje i dajem im Dobar savjet Svojom Riječju, oni s naklonošću gledaju na Moje Učenje i na Moju Osobu, ali ipak je u njima prisutno sjeme sumnje da li Ja kao osoba stvarno postojim. Međutim, da bi Mi se u potpunosti predali i podredili Meni i Mojim zapovijedima u svemu – oni ne žele da njihova ljubav doseže tako daleko. Jer tada bi se trebali odreći mnogih svjetovnih užitaka i radosti, što se po njihovom mišljenju ne može napraviti, jer ako netko živi na ovom svijetu, mora živjeti u njemu.

Ovi ljudi – a njih ima na milijune – još uvijek moraju premagati dugi put gorkih iskustava kako bi shvatili da je – takoreći – okretanje očaravajućih oči prema Meni bez vrijednosti i efekta, nego se Mi netko mora potpuno predati ili pasti k svijetu.

Oni će tražiti mir i spokoj svugdje te kriviti će sve – Mene, prirodu, okolnosti ili sudbinu, kako ih zovu. Ali nikada neće prepoznati sebe kao uzrok vlastite nesreće. Posljedica toga bit će da će njihova vjera biti takva: Nijedan Tješitelj, nijedan Mirotvorac neće im moći doći jer ne žele shvatiti da se mir ne može dobiti od vanjskog svijeta k unutarnjem, već mir dolazi samo od njihova UNUTRANJEG BIĆA.

Kad vidite da svijet postaje sve više pokvaren i zao, kad ljudi postaju sve više neispunjeni i nezadovoljni, sve okrutniji i sebičniji, razlog je što nitko više ne prepoznaje Pravi Put k miru i zadovoljstvu, naime potpunu podložnost MOJEM VODSTVU. Što duže traje ovaj lov na prolazno svjetovno vlasništvo i utjecajne položaje, to se više ljudi udaljavaju od stvarnog izvora sve boljih vrijednosti, pa čak im je i pojam ‘LJUBAV’ poznat samo utoliko koliko se odnosi na zemaljske užitke koje silovito slijede i žele ih dobiti po svaku cijenu.

Ovdje vidite izvor mnogih samoubojstava kao posljedicu nezadovoljnog gnušanja jer čovjek ne može dobiti ono što želi. To također dokazuje koliko je malo u takvim srcima vjere ili pojma o Vječnom Duhovnom Životu, gdje preminulog čeka nagrada Dobrog i zla, gdje se bude našao u stanjima u kojima će, ograničen na sebe, morati iskorijeniti sve što je u njemu zlo i pogrešno prije nego što može steći bolji položaj u Kraljevstvu Duhova.

Onim ljudima koji Istinski Žive za MENE, Slijede Me i svojim djelima žele dokazati da Me Vole, napredak je naravno jako ometen jer se moraju boriti protiv mišljenja većine, gdje dobe samo mržnju i ruganje za Blagoslov koji šire, kao što je to nekad bilo kod MOJIH Učenika.

Međutim, ovo nastojanje, ova borba protiv moćnih struja materijalnog svijeta, što je bila i sudbina MOJIH Učenika, ova je borba potrebna da bi sa Mnom postigli odnos između Oca i Sina. Jer da nisam Bog, Najviše Biće, koji vas želi odgojiti da postanete Njegova djeca, bilo bi – prema ljudskim mjerilima i zahtjevima – dovoljno ako bi živjeli poput većine ljudi, to jest, iskazali Mi dužno poštovanje jer Sam vam dao Najbolja Učenja, ali inače bilo bi prepušteno vama kako i kada ta Učenja primjereno prilagoditi vašim svjetovnim potrebama.

Ali nisam to mislio na taj način kad Sam tada rekao Svojim učenicima: „Ako Me tko Ljubi, čuvat će MOJU RIJEĆ!“, i danas vas opet pozivam: „Ako Me tko Ljubi, mora to dokazati svojim djelima!“

Kao i nekad, kad su se Moji učenici suočavali s poganima ili religiozno ludima, odnosno fanatičnim Židovima kojima su propovijedali Moje Evanđelje, sada imate i vi pred sobom pogane ili nevjernike, religiozno lude doslovne ljudi i uskogrudne ceremonijalce.

Kao što Sam nekad obećao Svojim učenicima da ću im poslati Tješitelja koji će ih voditi i usmjerivati kad se posvuda susreću s poteškoćama i preprekama, tako će biti i za one koji Me Vole u Najstvarnijem smislu i žele održati Moju Riječ.

Da to nije bilo obećanje Boga, koji želi obilno nagraditi čovječanstvo za sve što je pretrpjelo, bilo bi opravdano kad bi i onim najvatrenijim poslanstvo propalo te bi izgubili svaku nadu da bi mogli spasiti čak i samo mali dio čovječanstva od potpune propasti. Ali budući da Ja kao Stvoritelj i Otac držim u Svojim rukama uzde cijeloga svijeta, napravit ću – kao što Sam nekad obećao Svojim učenicima – Svoje boravište kod onih koji Me vole i slušaju Moju Riječ, odnosno bit ću im Savjetnik i Vodič. Do njih ću odvesti one sazrjele Duše koje su postale voljne zbog jakih udaraca, koje su okusile prolaznost svijeta i sada žude za nečim boljim.

Postupno ću jačati Svoje sadašnje učenike u njihovoj vjeri i čvrstom povjerenju u Moju Providnost te im, boraveći u njihovim SRCIMA, nadoknaditi sve što moraju trpjeti zbog Mene i Moga učenja, kako bi mogli održati jasan pogled ili perspektivu tijekom tužne zbrke svih ljudskih požuda i neće izgubiti uvid u svrhu svog poslanstva. Dakle, ustrajno slijedite Moje Riječi i Učenje!

Znate li zašto vam Ja Osobno priopćujem Svoju Volju preko Svojih sluga i pisara?

Razlog zašto Moje izravne poruke u ovih posljednjih nekoliko godina pritjecaju obilnije nego u prošlosti i zašto vam dajem toliko Kruha s Neba, što se nije dogodilo od vremena kad Sam još živio na zemlji, jest taj što se približava vrijeme kada će svijet doseći najvišu razinu zablude i odstupanja od Moje prvotne kreativne namjere. Da ne bi bili svi ljudi izgubljeni, odredio Sam – i to je uvjet MOGA PONOVNOG DOLASKA – da se od sada MOJA RIJEĆ i UĆENJE nekima daju u Nepatvorenom obliku, ali onako jasno i shvatljivo kao što su Moji učenici nekad učili ljude.

U to je vrijeme širenje Moga Učenja bilo teže, ali danas je, s izumom umjetnosti tiska i elektricitete, širenje Moga učenja puno lakše, tako da se SVJETLUCANJE MOJE VJEČNE SVJETLOSTI LJUBAVI i MILOSRĐA donosi svugdje gdje tema svjetovne moći prijeti da prevlada.

Sada ću otvoriti oči nevjernicima i objasniti doslovnim ljudima istinsko značenje Moje Biblije, tako da nitko neće moći koristiti izgovor da nije znao Istinu i optuživati Mene, dok je za to odgovoran on sam.

Stoga, budite jaki, vi malobrojni koji rascjepkani po zemljama još uvijek držite MOJE BISERE u svojim SRCIMA! VJERUJTE MI! Ja prebivam u vašoj blizini i u vama samim i vodit ću vas i stajati uz vas sve dok Me Volite i održavate Moju Riječ. Nakon mnogih poruka, otkrio Sam vam sve: Sebe, Svoje Stvaranje i Ljudski Odnos i Odnos između njih Dvoje. Nemate nikakvog opravdanja da ovo niste znali. Samo nekolicina vas još uvijek nije shvatila najdublje Duhovno značenje Moje Riječi. Ali poslat ću Svog Tješitelja i Duha Svetoga u obliku gorkih iskustava i sumnji, kako bih uklonio čak i tu tamnu stranu iz srca onih koji su Mi predani, jer onaj tko je pozvan da bi utjecao na druge mora biti čvrst u sebi i mora točno znati što učiniti ili što ne učiniti.

Moje su Riječi jednostavne i jasne, pretpostavivši da ih ne tumači, i to pogrešno, ljubav prema sebi; jer u tom biste slučaju vi oprostili mnoge stvari koje Ja ne mogu oprostiti vama.

Dakle, ispitujte pažljivo! Imajte ovo na umu: Ja vas nisam stvorio da Me zabavljate i ne želim da Mi obraćate pažnju samo kada vam to odgovara.

Život je ozbiljan i Moja namjera je SVETA. Iza ovog prolaznog, varljivog zemaljskog života postoji Vječni, Istinski Život u kojem ne može ili neće biti pretvaranja i izgovora, život koji valja jer je to Kraljevstvo Istinskog Boga koji poznaje samo JEDNU ISTINU i LJUBAV iz nje.

Stoga budite Marljivi u Ljubavi prema Meni i u održavanju Moje Riječi! Time činite sebi najveću uslugu; jer ovom Ljubavlju postići ćete smirenu svijest o plemenitom djelu i bolji položaj i lakše napredovanje u zagrobnom životu.

Ja nisam strog sudac ili bijesni Bog i također ne želim biti takav. Kao što Sam vam mnogo puta rekao, Ja Sam OTAC KOJI VOLI, BRIŽNI PASTIR koji želi svoje ovčice voditi na dobre pašnjake, daleko od onih područja gdje im prepadi ili druge opasnosti mogu ugroziti Duhovni Život.

Želim samo ono što je Dobro, jer Sam i JA SAM DOBROTA. Želim samo Ljubav, jer Sam i JA SAM LJUBAV. I želim vas učiniti Duhovnim, Višim Bićima, jer kao Vrhovno Duhovno Biće želim oko Sebe imati samo takvu djecu koja su na čast Mojem Kraljevstvu i traže svoj Mir i svoju Radost samo u MENI.

To je bila svrha riječi koje sam jednom rekao svojim učenicima: „Ako Me tko Ljubi, čuvat će MOJU RIJEĆ!“

Dakle, samo se pridržavajte MOJE RIJEĆI i napravite se Vrijedne MOJE LJUBAVI i Riječi u Evanđelju bit će ispunjene i za vas. Amen.«

Gottfried Mayerhoffer: Gospodinove Propovijedi (str. 173 – 179)

   

U ovim objavama GOVORI nam ON koji je SVE te JEDINI Milostivi i Predobri Dragi

OTAC i nema drugog OCA, odnosno JEZGRE oko koje kruži sve postojeće

beskonačno Stvaralaštvo, a mi smo Njegova prva Mila DJECA, koju

nas je iz Središta OČEVA SRCA, Vječna MILOSTIVA LJUBAV

otkupila teškim mukama i krvlju na križu te nas

strpljivo čeka sa svom TOPLINOM SRCA

da nas primi u svoj Svjetlosni vječni

OČEV ZAGRLJAJ. AMEN!

Onosmil Zlatobor