Sunčana vrata dovode pojedinca na put Ljubavi i Mudrosti. Tko u sebi otkrije ta dva
prekrasna bisera može spoznati tajnu cjelokupnog uređenja Svemira,
od najmanjih zakonitosti sve do PraSvjetlosti Vječne
Vatre koja napaja sav Beskraj.

Onosmil Zlatobor

 GOSPODINOVE PROPOVIJEDI
​»MOJE USKRSNUĆE«​ 

 

Marko 16, 1-8: Kada prođe subota, Marija iz Magdale, Marija majka Jakovljeva,

i Saloma kupe miomirisa da odu pomazati ISUSA. I vrlo rano prvoga dana sedmice dođu na grob s islaskom sunca. Među sobom su govorile: "Tko

će nam odmaknuti kamen s vrata na grobu?" I kad pogledaju, vide, da

je kamen već odmaknut. Bilo je, uistinu, vrlo velik. Uđoše u grob i

opaziše mladića u bijeloj dugoj haljini, gdje sjedi s desne strane.

zaprepastiše se. On im rekne: "Ne bojte se! Vi tražite

razapetog ISUSA Nazarećanina. Uskrsnuo je! Nije

ovdje. Evo mjesta gdje ga položiše. Idite i recite

njegovim učenicima, posebnu Petru: Pred vama

ide u Galileju; ondje ćete ga vidjeti, kako vam

je rekao." A one iziđoše i pobjegoše od

groba, jer ih obuze strah i trepet.

Nikomu o tome ne rekoše ništa,

jer se bojahu...

ISUS: "Prethodni Evanđeoski tekst bavi se Mojim ulaskom u Jeruzalem i u hram. Ovaj gornji, međutim, opisuje Moje polaganje u grob i Uskrsnuće, kao i Moja pojavljivanja Mojim različitim učenicima i Mariji Magdaleni. Između Mog ulaska u Jeruzalem i Mog pokopa dogodila se Moja osuda, Moja najveća patnja kao čovjeka i kao Boga, Moje najveće poniženje kao Stvoritelja i Gospodara svijeta i potvrda Moje najveće ljubavi, za koju sam sposoban samo Ja, nestvoreni vječni Bog koji se podvrgnuo svemu tome kako bi Mojim stvorenim bićima i duhovima bio uzor te hodao ispred njih. Time su svi vidjeli što je potrebno da postanu djeca Onoga koji može oživjeti svjetove, sunčeve sustave i velika duhovna kraljevstva, a mogao bi ih i ponovno uništiti, da nije njegova Svemoćnost pobuđena sveobuhvatnom ljubavlju kako bi se sve kreacije zadržale, umjesto da se unište.

Posljednji dani Mog zemaljskog životnog puta trebaju svim duhovima pružiti istinski dokaz da je svatko tko u sebi nosi iskru Božju sposoban za još veću žrtvu i samoodricanje, daleko iznad koncepcije svih stvorenih bića, a ne radi vlastitog spasenja, već radi spasenja te oslobođenja drugih.

Ni u što druga zapovijed ljubavi nije tako ispunjena u svom obilju i savršenstvu, nego kao što je bila u posljednjim danima Moje patnje. Ponizio sam Sebe da bih okusio svu ljudsku patnju koju smrtna bića smatraju najstrašnijom: mučenje, smrt i javnu sramotu. Strpljivo Sam pretrpio sve to, kao čovjek, za sve ostale ljude koje Sam imao za Svoju braću i koji su me još u posljednjim trenucima prije smrti na križu vidjeli kako molim i tražim oproštenje za njih, iako su bili do Mene neprijateljski raspoloženi i otplatili su Moju veliku dobrotu nezahvalnošću i osvetom.

Može li ljubav prema bližnjemu učiniti više nego sam Ja učinio u onim trenucima? Jer Sam to učinio, podigao Sam zapovijed ljubavi prema bližnjemu u Božju zapovijed, neraskidivo povezanu s prvom, naime da se iznad svega voli Stvoritelja. Ova zapovijed također ima društveno značenje za zajednički život ljudi, s pravilom: „Ne čini drugima ono što ne želiš da oni čine tebi!“

Svojim odvajanjem od ove male zemlje, koju sam odabrao od milijuna i milijuna zemaljskih tijela i sunaca za scenu Moga najvećeg, samo za Mene mogućeg čina, zapečatio sam posljednjim uzdasima Božanstva obje zapovijedi ljubavi koje Sam dao. Kao čovjek, obje Sam ostvarivao s njihovim najvišim mogućim ispunjenjem i time Sam čovječanstvu ostavio uzor zemaljskog čovjeka kakav bi trebao biti. Kao duh, pokazao Sam Svojim najvišim bićima i anđelima za što su sposobni i čemu trebaju težiti kada i za njih dođe trenutak kušnje.

Na zemlji je kamen temeljac dokaza Mog Božanstva bio uskrsnuće iz mrtvih; jer bez njega Moje učenje, Moja djela i cijeli Moj život uskoro bi bili zaboravljeni. Moji učenici bi se raštrkali, možda bi još bili Moji sljedbenici sami za sebe, ali drugim ljudima ne bi više donosili plodove.

Moji su učenici zaista vjerovali u Moje Božanstvu pod utjecajem Moje autentičnosti. Moja osobnost, Moje riječi i Moja djela stavili su prevelik pečat da ne bi utjecali na Moju okolinu. Međutim, bez Moje osobe i moralnog pritiska svijet bi ih postupno nadvladao, a ovaj Moj utjecaj bi sve više slabio i na kraju bi nestao. Od Mog životnog puta ne bi preostalo ništa, osim sjećanja prošlosti, iako puno čuda i neshvatljivo. Stoga Sam morao – inače bi sva moja djela bila uzaludna – suprotno svim važećim zakonima – uskrsnućem iz mrtvih dokazati Svoje Božanstvo, te tako ojačati vjeru Svojih učenika i sljedbenika da bi tek time sazreli za svoje buduće poslanje.

Tako je Moje uskrsnuće bilo kamen temeljac ove zgrade povjerenja i vjere koja nikad neće biti uništena, koja se dosad suprotstavila svim olujama i koja će se uskoro na zemlji pohvaliti u cijeloj svojoj čistoći i veličanstvu kao posrednik između dva važna čimbenika stvaranja, naime, između materije i duha ili između materijalnog i duhovnog kraljevstva.

Da, mora biti i bit će tako da će cijelo čovječanstvo priznati, da je materija ili svjetovnost samo navlaka za duhovno, i da je materija stvorena samo radi duhovnosti.

Sva se materija mora produhoviti, tako da se ljudi mogu približiti Mojem duhovnom kraljevstvu te da i ostala stvorena bića koja slede savršenosti čovjeka također mogu stupati više i više, sve dok samoj zemljinoj kugli, oslobođenoj gustoće, neće više trebati snažna sredstva za njezinu razgradnju, nego će osjetiti samo nježan prelazak.

Da bih vama taj proces produhovljivanja pokazao jasno, razumljivo i shvatljivo te objasnio vama što znači Moje uskrsnuće, kao i Moja Patnja u posljednjim danima Mog zemaljskog života sve do Moje smrti, moram vas podsjetiti na ono što Sam već u više navrata ponovio, da se moraju sva Moja djela i riječi, čak i događaji u svijetu tijekom godina Mog učenja postupno ponoviti do Mog predstojećeg Drugog Dolaska. To će se dogoditi u duhovnim primjerenostima, a ne u Mojoj stvarnoj osobi, kao što je to bilo tada.

Ono što Sam u to vrijeme morao podnijeti kao Sin Čovječji vrijedi i za napredovanje Mog učenja koje Me sada duhovno predstavlja na vašoj zemlji. I ono je bilo obeščašćeno, ismijavano i razmatrano na sramotno nepristojan način; napokon je pokopano u vašim crkvama, kao u velikoj grobnici koju zatvara težak kamen, kamen praznih ceremonija. Tamo zauvijek počiva i koristi samo onima koji od njega žele imati korist, ali samo svjetovnu i ne duhovnu.

Tijek svjetske povijesti precizna je imitacija godina Mog učenja. Kao što u vašem životu postoje tri važna duhovna razdoblja, naime, djetinjstvo – koje odgovara bezuvjetnoj vjeri, mladost – koja odgovora formiranju mišljenja o tome u što se vjeruje, i odraslost – koja odgovara razlikovanju između prividne i istinske činjenice – tako je i Moje učenje slijedilo svim tim razvojnim razdobljima, dijelom za vrijeme Mog vlastitog poučavanja, a dijelom kasnije, nakon Mog odlaska, sve do sadašnjeg dana i u budućnosti.

U početku Sam također prisiljavao svijet oko Mene da vjeruje, djelomično i Mojim čudima, a zatim Sam odgajao ljude kao djecu. I kad su Me kasnije počeli shvaćati, u svome su suđenju pronašli pravu istinu, u koju su prije toga samo vjerovali, odnosno ušli su u mladenačke godine. I kad su njihova vjera i spoznaja na taj način očvrsnule, postali su zreli i sa sigurnošću ušli u Moje učenje, u Mene, i potvrdili riječju i djelom ono što im se činilo najsvetije i najviše.

Povijest Moje religije, njezino kasnije širenje uči vas o istim stupnjevima, razlika je samo u tome da u vrijeme Mog poučavanja nije bio prisutan nijedan uzrok za odstupanje i osporavanje. Ali kad su ljudi, vođeni ljudskim strastima i vođeni svjetovnim stavovima i koristoljubljem, željeli da me oponašaju, pretvorili su Božje u svjetovno, dajući drugim ljudima vanjsku koru umjesto srži duhovnog života, što je imalo za posljedicu da je tada, kad je čovječanstvo sazrelo i moglo je samo suditi, dobro bilo odbačeno zajedno s lošim.

To je na površinu dovelo krajnosti ljudi koji su vjerovali u sve što sam učio, kao i krajnosti onih koji nisu vjerovali ništa. Sad kad je ovaj duhovni pokret postao jači, kad se leš u grobu, prekriven i zapečaćen kamenom, priprema za uskrsnuće, sada žele još početi – kao što je to nekada činila Marija Magdalena – zemljanim biljem i mirisima štititi leš od raspadanja. Ali baš kao što je Marija Magdalena tada bila prevarena, jer je našla prazan grob, tako će i sada biti prevareni čuvari duhovnog groba Mog učenja. Oni će naći grob prazan, a u njemu samo mrtvački pokrov u koji su umotali leš Moga učenja. Ali Onaj koga su htjeli zaštititi bravom i zasunom će ustati i potražiti Svoje sljedbenike i učenike i uliti im novu hrabrost i žar Svojom prisutnošću.

Što je bliže ovo vrijeme, to je veća revnost da se taj leš dobro sačuva i zaštiti. Kao što su nekada rimski vojnici kao nevjernici čuvali Moj grob, tako žele i sada da naoružana tuđa vlast podrži oskvrnitelje i osuditelje Mog učenja ljubavi. Ali uzalud. Prva zraka već prodire kroz pokrov nadgrobnog kamena. I kao što svaki kamen počne vibrirati ili oscilirati na prvoj zraci jutarnjeg sunca, pa se potom to tresenje i titranje nastavlja, zagrijavajući kamen koji zatim širi tu toplinu na svoju podlogu, tako već titra poklopac lijesa. Što se više umnožava njegovo tresenje i kretanje, to će ga suprotni pritisak osuđivati na vječni mir. Zraka duhovnog sunca ljubavi odmaknut će kamen, otjerat duhovno uspavane sile i ostavit njima i njihovim pomoćnicima samo mrtvački pokrov, a 'leš' će ponovno oživjeti i dalje ga voditi putom svjetlosti kako bi se i dalje usavršavao.

U grobu vlada tama. Bog Svjetlosti Božje istine želi samo svjetlost; jer svjetlost širi toplinu, a toplina širi život.

Tako će se i leš Mog učenja uzdići iz ovog groba, u koji ga je položila svjetovna sebičnost i želja za vladanjem. Umnožit će svjetlost, toplinu i život tamo gdje već tinja u srcima i raširiti ta tri bogato blagoslovljena elementa tamo gdje ih u potpunosti nedostaje.

Ovo je duhovna slika Mog uskrsnuća kao Mog učenja ljubavi koje Sam ostvario prije više od tisuću godina, a sada će uskoro opet ići širom zemljine kugle. Kao što Sam uskrsnuo i Moji učenici i sljedbenici radovali su se tom uskrsnuću, tako će i ovo uskrsnuće slaviti cijelo čovječanstvo i svaki pojedinac u vlastitom srcu. Tako ću uskrsnuti u srcima Mojih vjernih kada će i oni odbaciti mrtvački pokrov u koji su Me zamotali, ostaviti daleko iza sebe sve svjetovne ceremonije i vjerske obrede te vjerovati samo u duhovno značenje Mog učenja i to, u što vjeruju, također istinski primijeniti.

Ovo će uskrsnuće u srcima biti ponovno rođenje, bit će posljednji korak ka raskidu sa svijetom i prvi korak ili početak duhovnog života, u kojem nijedna materijalna veza neće moći zavesti ili zadržati čovjeka na njegovom putu produhovljenja.

Zato se probudite, djeco moja! Otvorite svoje duhovne oči, uši i srca! Onaj Isus, u obliku Njegove nježne nauke o poniznosti i ljubavi, koji ne samo da je ljubio svoje bližnje tamo na križu, nego je molio čak i za neprijatelje, onaj Isus neka uskrsne u vama! I kao što će zemlja postati Njegova crkva, Njegova kuća molitve, u koju bi opet trebali ući mir, spokoj i radost, tako bi i vaše srce trebalo biti rajsko ukrašeno samo cvjetovima ljubavi koje nose Božju ljubav prema Bogu i bližnjemu.

Pripremite se za ovaj praznik uskrsnuća u svojim srcima! To je praznik vašeg produhovljenja, promjena vašeg unutarnjeg jastva.

Kao što Sam tada, preobražen u duhovno tijelo, izlazio iz tamnog groba, tako i vi morate ostaviti svoj grob svjetovnih strasti i želja promijenjeni, produhovljeni, poboljšani, oplemenjeni i Mene dostojni. Ako su vas do sada svijet, vaš odgoj i društvene okolnosti zamotavali u mrtvačke pokrove, ukrašene biljem i mirisima kako bi vašeg zemaljskog čovjeka zaštitile od truljenja, bacajte sva ova beskorisna sredstva; jer su to alati materije, a ne duha! Pomislite, da niste od ovoga svijeta! Prije toga ste bili duh i opet ćete postati duh. Tamo je vaša domovina, tamo vam daje znak Onaj koji je, kako bi vam pomogao razumjeti, umro za vas i duhovno također opet uskrsnuo, da biste i vi nakon čistog života poput Njegovog duhovno uskrsnuli, trijumfalno odbacili svjetovnost te se Mu tako barem malo odužili za veliki čin koji je On napravio za vas time, da vas je kroz to ponovno duhovno rođenje podignuo kao Svoju djecu. Razmislite što znači biti dijete Stvoritelja i Gospodara svjetova te postati brat onih duhova koji su već davno prije vas prošli ovu školu, trijumfalno ju završili i sada se u vječnoj radosti i blaženstvu raduju ovom vječnom uskrsnuću i ponovnom rođenju svoje braće.

Gledajte na uskrsnuće duhovno, kakvo i jest, i znajte da je učinjeno za vječnu opomenu i uzor za vas i za cijelo moje Kraljevstvo duhova i duša.

Tada kad Sam nadvladao ljudsku prirodu i ponovno odjenuo Božansku, bacio Sam sa Sebe sve što je prije pripadalo svijetu. I vi učinite isto. Na taj način dan svog duhovnog uskrsnuća i ponovnog rođenja učinite svojim najvažnijim danom na zemlji – kamenom temeljcem vašeg zemaljskog i duhovnog poslanja! Amen.

Gottfried Mayerhoffer: Gospodinove Propovijedi (str. 125 – 132)

   

U ovim objavama GOVORI nam ON koji je SVE te JEDINI Milostivi i Predobri Dragi

OTAC i nema drugog OCA, odnosno JEZGRE oko koje kruži sve postojeće

beskonačno Stvaralaštvo, a mi smo Njegova prva Mila DJECA, koju

nas je iz Središta OČEVA SRCA, Vječna MILOSTIVA LJUBAV

otkupila teškim mukama i krvlju na križu te nas

strpljivo čeka sa svom TOPLINOM SRCA

da nas primi u svoj Svjetlosni vječni

OČEV ZAGRLJAJ. AMEN!

Onosmil Zlatobor