Nightsky - Tracey Chattaway
00:00 / 00:00

 Kroz čitav Beskonačni Svemir prolazi jedna Rijeka koja se zove ŽIVOT. Svako koji ima Život je dio te

Rijeke. Također Život imaju minerali, biljke i životinje, i mi svi zajedno smo Rijeka Života i bilo

šta učiniš drugome je jednako kao da učiniš to sebi, ili Dobro ili loše. Svi smo Jedan
Život, beskrajne kapi koje sastavljaju Rijeku, RIJEKU ŽIVOTA; U središtu je ON
koji je Centar svega, koji je Središte Života koji napaja sve sa TOPLOTOM
i SVIJETLOM; i sve je iz Njega izašlo i sve se ponovno vraća
u Njega. Je Preusmiljen i Predobar. Njegovo ime je
TOPLOTA LJUBAVI i SVIJETLOST MUDROSTI.

Onosmil Zlatobor